• GroenVision is voor mij een enorm krachtig stuurmiddel geworden
  Naam: Han Farwick
  Bedrijf: Farwick Groenspecialisten
  Bundel: GroenVision Professional

  SNIJDERS FOTOGRAFEN

  Alleen de twee oude mannenportretten in de werkkamer van directeur-eigenaar Han Farwick verraden iets van de 115-jarige historie van Farwick groenspecialisten. Gevestigd in een wit, strak pand met een groen beklede piramide naast de ingang oogt het Enschedese bedrijf jong en modern. Een indruk die bevestigd wordt door de op innovatie gerichte marktaanpak van het bedrijf.

   Naam:  Han Farwick
   Functie:   Directeur Farwick groenspecialisten
   Plaats:   Enschede
   Omvang:   35 medewerkers
   Bundel:   GroenVision Professional

   

  Familiebedrijf

  Op de dag dat Han Farwick het familiebedrijf overnam, ging zijn vader direct met pensioen. Een bedrijfsovername die goed past in de traditie van het bedrijf. Han’s overgrootvader startte in 1898 als tuinman van de textielbaronnen. De planten die hij daarvoor nodig had, kweekte hij zelf. Zijn zoon, Han’s opa, ging verder met de plantenkwekerij en schoof het hovenierswerk naar de achtergrond. Han’s vader op zijn beurt stopte direct met de kwekerij en koos voor het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen bij bedrijven en particulieren. Han: ‘Iedere generatie had zo zijn eigen opvattingen. En nam én kreeg de ruimte om dat in de praktijk te brengen. Zowel mijn vader als ik zijn nog steeds blij dat hij direct stopte toen ik in beeld kwam. We hebben elkaar nooit in de weg gezeten. En ik kreeg de mogelijkheid om blanco naar de bedrijfssituatie te kijken.’

   

  Efficiencyslagen met GroenVision

  Han, die eerst tien jaar carrière maakte bij Binder Groenprojecten in Rotterdam, besloot na zijn inwerkperiode de marktlijn van zijn vader te blijven volgen. Maar dan wel op een moderne en meer
  zakelijke leest geschoeid. ‘Ik vind het belangrijk om te sturen op cijfers en feiten. Dat was in ons bedrijf niet gebruikelijk. Er werd hard gewerkt en besluiten werden op gevoel genomen.’ Om op cijfers te kunnen sturen, is inzicht nodig in onder andere de werkprocessen, voor- en nacalculaties en de verdeling van taken activiteiten. ‘Dat ontbrak hier volledig. Er waren bijvoorbeeld meerdere mensen bezig met calculeren en het aansturen van de uitvoering. Ik heb daarom eerst een efficiencyslag gemaakt in onze organisatie. INFOGROEN en GroenVision hebben daar een belangrijke rol in gespeeld.’

  Wedstrijdje project rendabel maken

  Met de keuze voor de upgrade naar GroenVision, koos Han indirect ook voor een gedefinieerde bedrijfswerkwijze. ‘GroenVision is zo opgezet dat het een logische, standaard werkwijze afdwingt. Iedereen moet in die werkwijze mee anders stagneert het werk. Hierdoor weten we nu precies in welke fase ieder project zich bevindt. Van aanvraag tot opdracht en facturering. Alles staat in één overzicht in GroenVision. Dat is voor mij een enorm krachtig stuurmiddel geworden.’

  Han gebruikt dat inzicht ook om meer verantwoordelijkheid te geven aan zijn uitvoerende medewerkers. ‘We weten nu vooraf hoeveel uur we per project gebudgetteerd hebben en welke afspraken gemaakt zijn. Met die informatie uit GroenVision kunnen de uitvoerders tijdens het werk de voortgang monitoren en bijvoorbeeld urenoverschrijdingen en niet afgestemd meerwerk voorkomen. Ik ben ervan overtuigd dat dit hun werk leuker maakt. Ik zie onderlinge wedstrijdjes ontstaan om projecten rendabel te blijven houden.’

  Innovatie als onderscheidend vermogen

  Nu de organisatie staat en voor Han makkelijker bestuurbaar is geworden, heeft hij meer tijd om aandacht te besteden aan innovatie. ‘We hebben een hele trouwe klantenkring, zowel particulier als zakelijk. We kunnen deze klanten alleen maar blijven binden als we voorop lopen en proactief inspelen op hun wensen.’ Inspelen op de (latente) wensen van de klanten doet Farwick onder andere door te investeren in duurzame, elektrische machines en door zelf proactief een aantal mensen van de sociale werkvoorziening als gedetacheerden in dienst te nemen.

  Klanten verrassen

  Maar Han gaat nog een stap verder. In samenwerking met partners uit diverse andere branches, zoals de architectuur en de bouw, ontwikkelde hij twee nieuwe producten. Producten die uiteindelijk - naar zijn vaste overtuiging - de vraag naar de diensten van Farwick gaan ondersteunen. ‘Ik heb geïnvesteerd in de ontwikkeling van U-Space, een tuinhuis dat duurzaam en volledig selfsupporting is. Van hout gemaakt en voorzien van ledverlichting, zonnecollectoren op het dak en wateropvang in de grond. Deze tuinhuizen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden als tuinkantoor, zorgwoning of sporthonk.’ Daarnaast is Han partner in de ontwikkeling van RGVO plus, een softwarepakket dat beheerders van vastgoedprojecten, zoals gemeentes en woningbouwcorporaties, de mogelijkheid biedt om onderhoudsbudgetten over disciplines en panden te verdelen en de voortgang van onderhoudsprojecten digitaal te volgen. ‘Wij zijn het enige groenbedrijf dat hierbij betrokken is. Ik ben ervan overtuigd dat innovatie het enige middel is om onze zakelijke klanten te verrassen. En daarmee over andere aspecten van groenvoorziening in gesprek te komen dan alleen de kostprijs van onze dienstverlening.