• GroenVision Enterprise: een uitkomst voor een bedrijfsvoering met meerdere BV’s
  Naam: Maarten Vroklage
  Bedrijf: Copijn
  Bundel: GroenVision Enterprise

  Copijn staat voor een eigenzinnig ontwerpbureau, ervaren boomspecialisten en bijzondere gerealiseerde groenprojecten. Dat maakt dit Utrechtse bedrijf uniek in Nederland. Maarten Vroklage, bedrijfsleider Copijn Boomspecialisten, vertelt welke keuzes het bedrijf in deze tijden maakt.

   Bedrijf:  Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten,  
   Copijn Boomspecialisten en
   Copijn Groenaanleg en beheer.
   Naam:  Maarten Vroklage
   Functie:   Bedrijfsleider Copijn Boomspecialisten
   Plaats:   Utrecht
   Omvang:   60 medewerkers
   Bundel:   GroenVision Enterprise met daarin
   drie afzonderlijke / geïntegreerde bedrijven  

  Copijn bestaat uit drie bedrijfsonderdelen: Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten, Copijn Boomspecialisten en Copijn Groenaanleg en beheer. ‘Het zijn afzonderlijke bedrijfs-onderdelen met een eigen omzet- en winstverant-woordelijkheid. In de praktijk delen we vak- en marktkennis met elkaar en werken we regelmatig samen aan projecten. Als een opdrachtgever dat wil, kan hij bij ons terecht voor alles wat met groen te maken heeft. Van ontwerp tot en met de uitvoering en beheer.’

  Boomspecialisatie

  De oorsprong van het bedrijf ligt in het bedrijfsonderdeel boomspecialisten, waarmee Copijn zich met name onderscheidt van concullega’s. ‘Onze oprichter Jørn Copijn was in 1965 de eerste professionele boomchirurg in Nederland. Hij heeft dit vakgebied ontwikkeld en op de kaart gezet.’ Anno 2012 werken bij Copijn zeventien boomprofessionals. De meesten zijn EAC gecertificeerde Tree Technicians en Treeworkers. Daardoor kan Copijn Boomspecialisten topkwaliteit en kennis op dit vakgebied leveren. ‘Onze kennis wordt in veel verschillende situaties ingeroepen. Bijvoorbeeld bij zieke bomen. Of bij bomen die door nieuwbouw in hun voortbestaan bedreigd worden of een gevaar voor de omgeving zijn geworden. Onze boomadviseurs geven dan advies welke maatregelen nodig zijn. Onze boomverzorgers kunnen die maatregelen vervolgens uitvoeren. In sommige gevallen worden bomen verplant.’

  Duurzaamheid

  ‘We beoordelen de bomen visueel in de context van hun omgeving. Daarnaast maken we gebruik van diverse onderzoekstechnieken zoals de Picusmethode, waarmee we een scan van de boomstam maken.’ Het primaire doel is om bomen duurzaam te kunnen behouden. Maar niet ten koste van alles. ‘We wegen de boomsituatie, de wens van de eigenaar en het maatschappelijk belang met elkaar af. Als het beter is om te kappen, dan adviseren we dat ook.’

  Volgens Maarten Vroklage is het belangrijk om met zorg en beleid om te gaan met onze bomenpopulatie. ‘Bomen staan symbool voor een duurzame toekomst. De meeste bomen staan hier nog als wijzelf allang verdwenen zijn. Steeds meer particulieren, bedrijven en overheden zien dit gelukkig in. Het is zorgelijk dat - ondanks dat besef - overheden vanuit financieel oogpunt toch vaak kiezen voor de goedkopere kortetermijnoplossing.’

  Kwaliteit, innovatie en investeren in relaties

  ‘We hebben gekozen om onze focus te leggen op bijzondere groenprojecten en niet mee te doen met grote aanbestedingen zoals het snoeien van 20.000 bomen. In deze projecten kunnen we ons niet onderscheiden als kwaliteitsbedrijf. Onze totale bedrijfsvoering is gericht op het uitvoeren van ‘projecten op maat’ waarin wij meerwaarde kunnen creëren. Daarvan wijken we ook nu niet af.’

  Voorbeelden van projecten van Copijn zijn het ontwerp van de Rijksmuseumtuin, het beplantingsplan van de Floriade 2012 en de Copijn Wonderwall®.  ‘De Copijn Wonderwall® is een door ons ontwikkelde techniek waarmee verticale oppervlakten beplant kunnen worden. Hiermee kunnen kantoor- en openbare ruimte groener aangekleed worden.’ De Copijn Wonderwall® is een succes. Het brengt Copijn tot ver over de grenzen van Nederland. ‘Komend najaar leggen we dit systeem aan op een universiteit in IJsland en volgend voorjaar plaatsen we een aantal groene wanden in Moskou.’

  Het vergroten van de afzetmarkt helpt om de risico’s te spreiden. Daarnaast wordt marktbewerking belangrijker. ‘De tijd dat het werk aan kwam waaien, ligt achter ons. We profileren ons nu nog nadrukkelijker als kennisbedrijf en besteden meer tijd aan het vergroten van ons netwerk en het verdiepen van de contacten met onze klanten.’ 

  Autorisatie en inzicht

  Daarbij is goede automatisering onontbeerlijk. ‘Tot eind 2011 werkten wij met eigen software, dat niet meer voldeed aan onze wensen. We kozen ervoor over te stappen op GroenVision van INFOGROEN. GroenVision ondersteunt ons in de kwaliteit die wij willen leveren. Wat we geautomatiseerd willen hebben, zit er ook in.'

  Copijn werkt met GroenVision Enterprise. Voor een bedrijfs-voering met meerdere BV’s een uitkomst vindt Maarten Vroklage. ‘We kunnen per persoon en per bedrijfsonderdeel instellen welke informatie inzichtelijk is. De directie heeft inzicht in de totaalresultaten en de resultaten van de individuele bedrijfsonderdelen.

  Op dit moment worden alle projecten volledig beheerd vanuit GroenVision. ‘Voorheen had ik onvoldoende inzicht in wat er buiten bij de klant gebeurde. Met GroenVision heb ik dat wel. Ik weet hoeveel uren en welke materialen besteed zijn, hoe ver het project gevorderd is en of er sprake is van meerwerk of afwijkende afspraken. Om nog meer inzicht te krijgen willen we mobiel gaan werken met PDA’s en de module PlanVision implementeren.'

  Inzicht dat Copijn helpt om ook in economisch moeilijke tijden te presteren. 'Net zoals bomen dat kunnen. Bomen dwingen respect af met hun omvang en de prestaties die ze leveren. Ze hebben soms niet veel nodig om te groeien. Kijk maar eens naar de bomen langs de grachten in Utrecht. Die zijn bijna geworteld in steen.'